جهت تقاضای دریافت وام بر روی دکمه زیر کلیک کنید

صندوق قرض الحسنه واقع در طبقه سوم مجتمع، آماده اعطای وام های قرض الحسنه به نیازمندان مطابق آیین نامه خود به دو صورت اعتباری (از محل بودجه صندوق) و مسدودی (از محل سپرده گزاران) می باشد. هر ساله صدها وام به مبالغ مختلف به نیازمندان واجد شرایط دریافت این وام ها پرداخت می شود. اعطای وام های بدون بهره به نیازمندان مؤکداً در دین اسلام تشویق شده و مبنای تاسیس این صندوق می باشد.

جهت تقاضای دریافت وام بر روی دکمه زیر کلیک کنید