موسسه به زوجهای جوان نیازمند، جهیزیه (از نظر ارزش مالی) در پکیج های مختلف مطابق آیین نامه خود تحویل می دهد. زوجهای واجد شرایط دریافت این کمک پس از ارائه مدارک لازم و بررسی درخواست شان توسط کمیته ی جهیزیه انتخاب می شوند. جهیزیه های اهدایی شامل یخچال، گاز، فرش، ماشین لباسشویی، جاروبرقی، سرویس کامل بشقاب و سرویس قاشق و چنگال می باشد.