دو بار در سال ، یک بار در ماه مبارک رمضان و یک بار حوالی عید نوروز بسته های آذوقه و یا بن ارزاق در میان صدها خانواده مستحق توزیع می شود. بسته های آذوقه متنوع شامل برنج ، روغن، رب گوجه و مواد خوراکی دیگر می باشد. به منظور کمک بیشتر به مستمندان ، در اغلب موارد بسته ها درب منزل ایشان تحویل می گردد.