– ترویج و استحکام فرهنگ نوع دوستی در جامعه و الگوسازی برای سایرینی که مایل به تأسیس چنین مراکزی چه در ایران و چه در کشورهای دیگر هستند.

در اینجا لازم است به یک نمونه از توجه ویژه ی شرکت های توانمند خارجی در طی سفر به ایران پیرو علاقمندی آنها در بازدید از امکانات مجتمع اشاره شود. به طوری که درسال۱۳۹۵ هیات تجاری فعال در زمینه محصولات غذایی از ایتالیا طی سفری به ایران از این مجموعه بازدید کردند و ضمن ابراز خرسندی اقدام به الگو برداری برای احداث چنین مجموعه ای خیرخواهانه در کشور خود نمودند. 

– اغنای روحی از طریق کمک به نیازمندان

– عمل کردن به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه

-حفظ جایگاه خود به عنوان اولین و بهترین درمانگاه نمونه خیریه دربخش بیماریهای خاص

– دیالیز در کشور به طوریکه این مرکز در سال۱۳۸۷ مورد تقدیر مقامات دولتی قرار گرفت.

– بررسی و تصمیم گیری در خصوص نوع فعالیتهای تکمیلی خیر خواهانه مورد نیاز جامعه در طبقات فوقانی ساختمان که اکنون به صورت فلت آماده است.